Tuesday, 11 July 2017

KAMISHIBAI

Kamishibai adalah satu teknik bercerita menggunakan kad visual / papan. Ia berasal dari kuil-kuil Buddha Jepun pada abad ke-12, di mana para biksu ( panggilan bagi rohaniawan Buddha untuk mazhab Mahayana yang berkembang di China, Jepun, Korea, dan Vietnam) menggunakan emakimono (skrol gambar) untuk menyampaikan cerita dengan pelajaran moral kepada orang ramai yang buta huruf.

Ia juga merupakan satu bentuk pengisahan visual  yang menggabungkan penggunaan visual lukisan yang disusun dalam bingkai yang kemudian ditarik satu persatu berdasarkan naratif cerita yang disampaikan secara langsung. Kami (紙) bermaksud kertas dan shibai (芝 居) ertinya drama / drama. Kamishibai, (kah-mee-she-bye) atau 'teater kertas,' dikatakan telah bermula di Jepun pada akhir 1920-an, tetapi ia merupakan sebahagian daripada tradisi lama teknik penyampaian cerita-cerita bergambar, bermula pada awal ke-9 atau Abad ke-10 ketika ketua-ketua agama buddha menggunakan skrol bergambar yang digabungkan dengan penceritaan untuk menyampaikan ajaran Buddha ketika berdepan dengan khalayak. Etoki (penghuraian cerita) kemudiannya menggunakan kaedah ini untuk menyampaikan lebih banyak cerita. Sepanjang zaman Edo (1603-1867) dan pada masa Meiji (1868-1912), pelbagai gaya dan teknik persembahan jalanan berkembang, menggabungkan penggunaan gambar dan narasi.
 Asal usul kamishibai tidak jelas, tetapi sumber asas permulaannya dapat ditelusuri kembali dengan mengkaji berbagai tradisi bercerita menggunakan illustrasi bergambar di Jepun seperti sketsa etoki dan emaki dan lain-lain teknik bercerita visual yang telah diamalkan sejak lama dulu. Walau bagaimanapun, bentuk Kamishibai yang difikirkan hari ini dibangunkan sekitar tahun 1929 dan agak popular pada tahun 30-an, dan 40-an, tetapi akhirnya mati dengan pengenalan televisyen yang mula digunakan pada tahun 1950-an.

Kamishibai biasanya terdiri daripada penyampai cerita yang berdiri di sebelah kanan kotak kayu atau panggung kecil yang mengandungi 12-20 kad gambar yang menampilkan visual yang mengiringi setiap kisah. Kotak kayu ini diletakkan diatas  basikal pencerita. Penyampai mengubah kad, mengubah kelajuan peralihan setiap ilustrasi gambar untuk disesuaikan dengan aliran cerita yang dia sampaikan. Penyampai Kamishibai terbaik tidak membaca cerita, sebaliknya mengawal penonton melalui riak dan pandangan matanya.

Agak sukar untuk memberi tanggapan kepada kamishibai melainkan dengan melihatnya dalam situasi sebenar. Klip di bawah ini adalah pelawak kamishibai Master Yassan. Walaupun anda tidak boleh berbahasa Jepun, sedutan rakaman berikut akan membantu anda memahami bagaimana penyampai menggunakan visual dan naratif untuk berhubung dengan penonton.

Visual, mudah, & jelas

Walaupun Kamishibai adalah satu teknik menyampaikan cerita bergambar yang telah wujud lama dulu tetapi kaedah ini masih boleh disampaikan pada hari ini dengan mengaplikasikannya melalui penggunaan multimedia. Tara McGowan, yang menulis The Kamishibai Classroom, mengatakan bahawa visual Kamishibai lebih seperti bingkai dari sebuah filem. 'Gambar-gambar Kamishibai direka untuk dilihat hanya beberapa saat, jadi butiran melampau merintangi cerita dan membuka kemungkinan salah tafsir.' Ia penting untuk mereka bentuk setiap kad, katanya, '... untuk menumpukan penonton Perhatian pada watak-watak dan pemandangan yang paling penting di mana-mana masa yang diberikan. 'Jika bahan anda mengandungi banyak terperinci yang tidak dapat dihapuskan, maka Kamishibai mungkin bukan cara yang sesuai untuk memberitahu cerita anda, kata McGowan. Dan ekonomi ungkapan adalah matlamat, sukar untuk mencari medium yang lebih sempurna. 'Mudah untuk membayangkan bagaimana kita boleh menggunakan semangat kamishibai yang sama dengan persembahan moden kita yang merangkumi penggunaan multimedia dan skrin.

Pelajaran untuk persembahan hari ini dari kamishibai
Terdapat banyak pengajaran yang boleh kita gunakan untuk persembahan moden yang diberikan dengan bantuan multimedia. Berikut adalah lima perkara yang perlu diingat.

(1) Visual mesti besar dan jelas.
Visual di Kamishibai adalah besar dan jelas dan mudah dilihat untuk penonton. Ingat: 'Reka bentuk untuk barisan terakhir' adalah mantra kami. Pendekatan 'besar dan jelas' ini berbeza dari buku gambar yang mempunyai lebih terperinci kerana ia dilihat oleh pembaca individu. Dengan cara yang sama, butiran visual yang lebih terperinci pada skrin tidak sesuai untuk kebanyakan konteks persembahan kerana butiran tersebut terlalu sukar untuk dilihat.

(2) Memanfaatkan ruang sepenuhnya
Seni Kamishibai tidak boleh dalam keadan celaru. Seluruh kad digunakan walaupun kebanyakan daripada kad mungkin kosong yang membolehkan unsur-unsur positif di kanvas lebih menyerlah. Terdapat juga elemen yang kelihatan tersembunyi. Otak kita akan mengisi cebisan-cebisan yang hilang itu sebagai satu kesempurnaan dan pelengkap kekurangan. Ini membuat imej kelihatan lebih besar dan lebih mudah daripada jika semua unsur unsur dalam cerita dimuatnaikkan ke dalam gambar.

(3) Visual mungkin mengambil peranan yang aktif.
Visual itu bukan sekadar bantuan, ianya adalah bahagian penting dalam pameran itu. Penjelasan akan diberi oleh pencerita apabila tiba masa setiap visual dipaparkan. Ini keseimbangan antara visual dan aural dari sudut pandang para penonton, serta aliran aliran harmoni yang baik dari sudut pandangan penyampai.

(4) Matlamat untuk berhati-hati mengurangkan kembali butiran.
Kamishibai adalah berbeza dari buku gambar dengan cara yang sama bahawa dokumen berbeza daripada persembahan visual secara langsung. Pembentangan dengan sifatnya sangat tidak banyak butir-butir visual dan hanya yang diperlukan sahaja dipaparkan, selebihnya adalah atas keupayaan pencerita untuk untuk menyampaikan cerita dengan lebih jelas.

(5) Penceritaan melibatkan penyertaan penonton.
Walaupun kita menggunakan visual, hubungan penyampaian antara pencerita dengan penonton masih penting. Pelakon lama Kamishibai benar-benar mendapat anak-anak yang terlibat dalam persembahan. Kamishibai tidak seperti TV, di mana anda hanya duduk di sana. Seorang pelaku kamishibai yang baik menanggapi jawapannya dan benar-benar melibatkan penontonnya. Menariknya, sesetengah tuan kamishibai dari tahun 1950-an menyatakan bahawa penonton muda mereka kurang terlibat dan lebih pasif apabila TV menjadi popular. Kanak-kanak telah terbiasa hanya duduk di depan dan bukannya terlibat dengannya.

Tuesday, 16 May 2017

Kurikulum Model Taba


1. Latar Belakang
Pada awalnya kurikulum difahami sebagai sejumlah bahan pelajaran yang disusun secara logik, atau isi pengajaran yang disampaikan oleh guru. Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang mengandungi berbagai bahan pelajaran dan pengalaman belajar yang diprogramkan, dirancang secara sistemik atas dasar kelaziman atau kebiasaan yang berlaku yang dijadikan panduan dalam proses pembelajaran oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.
Menurut Hilda Taba (1962): kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus dan bahan-bahannya dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar. Pemahaman dalam menginterpretasi makna kurikulum begitu luas. Tapi pada dasarnya maksud dan tujuannya adalah sama iaitu tentang pengertian kurikulum pendidikan. Terdapat banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Namun pemilihan suatu model pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengolahan pendidikan yang diamalkan serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Salah satu model dalam pengembangan kurikulum yang terkenal ialah Model Taba.

Tujuan Penulisan
Artikel ini disusun agar dapat memberikan tambahan maklumat tentang pengembangan kurikulum model Taba khasnya guru-guru sebagai pendidik dalam kegiatan pembelajaran supaya tujuan dari kegiatan pembelajaran dapat tercapai dan lebih terarah.

Pengertian Model
 Briggs (Ghafur, 1982 ; 27) mendifinisikan model sebagai suatu bentuk prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses, seperti penilaian keperluan, pemilihan media dan evaluasi.
2. Pengembangan kurikulum
Pengembangan kurikulum merupakan suatu istilah yang komprehensif di dalamnya mencakupi perancangan, penerapan dan penilaian. Kerana kurikulum memiliki implikasi terhadap adanya perubahan dan penambahbaikan, maka istilah pengembangan kurikulum ada ketikanya juga disamakan dengan istilah penambahbaikan kurikulum (curriculum improvement). Sungguhpun pada banyak keadaan penambahbaikan itu merupakan kesan dari adanya pengembangan (Oliva, 1992 ; 26).
3. Model pengembangan kurikulum
Model pengembangan kurikulum itu adalah gambaran sistematik mengenai prosedur yang ditempuh dalam melakukan aktiviti pengembangan kurikulum. iaitu proses merancang, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum, dimana inti dari aktiviti ini sebenarnya adalah pengambilan keputusan tentang apa, mengapa dan bagaimana kompenen – kompenen kurikulum yang akan dibuat.
2. Model – Model Pengembangan Kurikulum
1. The Administrative model
Merupakan model paling awal dan paling banyak digunakan. Diberi nama model administratif atau line staff kerana inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para pentadbir pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi.
2. Beauchamp’s system
Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Beauchamp seorang ahli kurikulum. Beauchamp mengemukakan 5 hal di dalam pengembangan suatu kurikulum :
i. Menetapkan arena atau lingkungan wilayah untuk membuat keputusan
ii. Menetapkan kakitangan
iii. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum
iv. Implementasi kurikulum
v. Evaluasi kurikulum
3. The Grass Roots Model
Model pengembangan ini merupakan kontra dari model administratif. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, iaitu guru-guru atau sekolah.
4. Rogers Interpersonal Relations Model
Rogers bukan seorang ahli pendidikan (ia ahli psikologi atau psikoterapi) tetapi konsep-konsepnya tentang psikoterapi khususnya bagaimana membimbing individu juga dapat diterapkan dalam bidang pendidikan dan pengembangan kurikulum. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers.
i. pemilihan halatuju dari sistem pendidikan.
ii. peranan guru dalam pengalaman kelompok yang intensif.
iii. pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran.
iv. peranan ibubapa dalam kegiatan kelompok.
5. The Systematic Action-research Model
Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahawa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Sesuai dengan asumsi tersebut model ini menekankan pada tiga perkara itu : hubungan insani, sekolah dan organisasi masyarakat serta wibawa dari pengetahuan profesional.
6. Taba’s Inverted Model
Ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Taba :
a. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru.
b. Menguji unit eksperimen.
c. Menjalankan semakan dan penggabungan.
d. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum.
e. Pelaksanaan dan Penyebaran.

3. Model Pengembangan Kurikulum Taba
Kurikulum Taba adalah salah satu model pengembangan kurikulum yang disusun oleh Hilda Taba. Model pengembangan kurikulum ini dibuat dengan memodifikasi model dasar Tyler agar lebih representatif terhadap perkembangan kurikulum untuk semua jenis sekolah. Dalam pendekatannya, Taba menganjurkan untuk menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi (organisasi kurikulum yang logik) dan individu pelajar (psikologi organisasi kurikulum). Langkah-langkah dalam proses pengembangan kurikulum menurut Taba adalah:
Step 1 : Diagnasis Keperluan (Diagnosing needs)
Step 2 : Membentuk (Formulating Specific Objectives)
Step 3 : Memilih Pengalaman Isi Kandungan Pembelajaran (Selecting Content)
Step 4 : Penyusunan Pengalaman Kandungan Pembelajaran (Organizing Content.)
Step 5 : Pemilihan pengalaman belajar (Selecting Learning Experiences (Avtivities))
Step 6 : Penyusunan (Organizing Leaming Experiences Avtivities)
Step 7 : Menentukan Apa dan Bagaimana Menilai Objektif Langkah-langkah (Evaluating)
Step 8 : Checking for Balance and Seguence

Taba menyatakan bahawa keputusan-keputusan pada elemen asas harus sahih. Kriteria mungkin berasal dari berbagai sumber seperti dari tradisi, tekanan tekanan sosial dan kebiasaan-kebiasaan yang ada.
Agar kurikulum menjadi selari dan bersesuaian dengan pengalaman belajar murid, ini bermakna melaksanakan diagnosis berbagai keperluan murid-murid sangat dituntut. Hal ini merupakan langkah penting pertama dari Taba. Tentang apa yang anak didik inginkan dan perlukan untuk belajar. Langkah kedua yakni, formulasi yang jelas dan tujuan tujuan yang komprehensif untuk membentuk dasar pengembangan elemen-elemen berikutnya. Taba berpendapat bahawa hakikat tujuan akan menentukan jenis pelajaran yang perlu untuk diikuti.
Langkah 3 dan 4 diintegrasikan dalam realiti meskipun untuk tujuan mempelajari kurikulum. Taba membedakan diantara keduanya, untuk menggunakan langkah-langkah ini pendidik perlu menformulasikan dulu tujuan-tujuan, sebagaimana halnya mengetahui secara mendalam terhadap isi kurikulum. Begitu juga dengan 5 dan 6 yang berhubungan dengan tujuan dan isi. Untuk menggunakan langkah ini secara efektif Taba menganjurkan para pengembang kurikulum untuk memperoleh suatu pengertian terhadap prinsip-prinsip belajar tertentu, strategi konsep yang dipakai, dan urutan belajar. Pada langkah terakhir (7) Taba menganjurkan para pengembang kurikulum untuk mengonsepkan dan merancangkan berbagai strategi evaluasi. Model kurikulum Tyler dan Taba dikategorikan ke dalam Rational Model atau Objectives Model.
Kelebihan dari model Taba dan model Tyler ini yakni, Rational Model yang logik strukturnya menjadikan sebagai dasar yang berguna dalam perancangan dan pemikiran kurikulum. Model ini telah mengelakkan salah faham, sebuah tugas yang susah dari perspektif kebanyakan pengembang kurikulum. Para pendidik dan para pengembang kurikulum yang bekerja dibawah model rasional (rational model) memberikan suatu jalan yang tidak berbelit-belit dan mempunyai pendekatan waktu yang efisien. Dalam mengevaluasi proses kurikulum, satu hal yang dapat dihujahkan adalah Tyler dan Taba telah mendapatkan sesuatu yang sifatnya rasional, yang menyokong pembangunan kurikulum setidaknya dari perspektif rasional.

Kelemahan dari model ini iaitu:
a. Latar belakang pengalaman dan kurangnya persiapan diri seorang pendidik untuk berfikir dan mengembangkan pemikirannya secara logik dan sistematik akan mengalami kesulitan dalam menggunakan model ini.
b. Kurang jelasnya hakikat belajar mengajar, kerana seringkali pembelajaran justru terjadi di luar tujuan-tujuan tersebut.
c. Terlalu berlebihan menekankan pada formula hasil seperti mementingkan tujuan perilaku (behavior objectives).

Kesimpulan
Kurikulum Taba adalah salah satu model pengembangan kurikulum yang dihasilkan oleh Hilda Taba dengan memodifikasi model dasar Tyler agar lebih representatif dan sesuai terhadap perkembangan kurikulum di berbagai sekolah agar kurikulum bersesuaian dengan pengalaman belajar murid. Adalah menjadi keutamaan kerana peri pentingnya pelaksanaan mediagnosis berbagai keperluan murid. Hal ini merupakan langkah penting pertama dari Taba. Tentang apa yang murid-murid inginkan dan perlukan untuk belajar.

Bibliografi
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Idi, Abdullah. 2010. Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik. Jogjakarta : AR-RUZZ Media.